Menu

Sostres Lineals

El fals sostre de lames lineals PHALCEL-200, està compost per lames d'alumini perfilades de 200 mm d'ample i 0,6 mm de gruix, encaixades amb pressió per pinces, que se sostenen sobre el mateix perfil suporti perimetral amb clips

Existeix la possibilitat de posar perfil bigueta quan l'amplària del sostre el requereixi.

Distribuïm tota la gamma de sostres LINEALS i de SAFATA, d'INDUSTRIAL GRADHERMÉTIC