Menu

 

Persiana Alacantina

 

L'Alacantina és la persiana tradicional enrotllable de lames planes unides amb cadeneta i de recollida amb corda central. Tradicionalment per a exteriors, avui és tendència en decoració interior.

Pot ser de plàstic i de fusta.