Menu

Image

Perfils i Guies d'Extrusió

Disposem de guies específiques per a cada tipus de persiana, mosquitera, cortina o instal·lació.

Mecanitzem l'embocadura de determinades guies i apelfem segons necessitat.

Tallem i servim en llarg perfils estàndard d'alumini normalitzats i perfils especials.