Menu

Lama Fixa PVC

Poden ser de lames de doble envà, o d'una sola paret; fabricades en PVC tintades en massa i suportades i clipades en perfils portants intermedis troquelats.

Poden servir-se amb marc perimetral de 40x40.