Menu

Mosquitera Practicable

Ideal per a zones de pas continu i per cobrir grans obertures.

Es fabrica a mida exacta.

Té la possibilitat d'obertura del full a dreta o esquerra amb Imant ocult dins el perfil, i amb molla de retorn incorporat a les frontisses.

Hi ha el model amb els perfils ensamblats en biaix, amb l'esquadra de reforç oculta al seu interior o el model de cantoneres plàstiques d'unió.

Image